מחקרים אקדמיים אודות השימוש בשמנים אתריים


ריכזתי עבורכם עשרות מאמרים ומחקרים חשובים שעזרו לי בגיבוש הנוסחאות עבור מוצרי השמנים שפיתחתי ובמיוחד עבור “שמן הגנבים”.

שמן הגנבים הוא הבסיס למוצרים אותם אני מפתחת. זוהי תערובת שמנים אתריים בתצורה המתאימה ביותר להגנת הגוף בהתמודדות מול וירוסים קשים כגון הסארס (SARS) או הקורונהׁ(COVID-19). במאמרים הבאים ניתן לראות קשר מאוד חזק בין שימוש בשמנים אלה ובין הגנת מפני וירוסים וחיידקים, לטיפול מניעתי ולטיפול במצב חולי של שפעת, והתמודדות עם וירוסים וחיידקים. אחד המחקרים מתייחס באופן ספציפי לוירוס הסארס SARS. נגיף הקורונה (CORONA) לא נחקר עדיין בשימוש בשמנים אלה אך מטרתי להגיע למחקרים אקדמיים ופיתוח מוצרי בריאות המבוססים שמנים אלה והמבוססים מחקרים ושיתופי פעולה עם מכוני מחקר ובתי חולים. לפניכם כאמור ריכוז מחקרים ומאמרים אקדמים אודות תכונות השמנים האתריים.

שמן רוזמרין מאמר המציג את שמן האתרי רוזמרין כשמן בעלי יכולות נוגדות חימצון חזקות  

  • Yu M-H, Choi J-H, Chae I-G, et al. Suppression of LPS-induced inflammatory activities by Rosmarinus officinalis L. Food Chem. 2013;136(2):1047–1054. [PubMed] [Google Scholar] – רוזמרין (Rosmarinus officinalis L.) שימש ברפואה העממית לטיפול בכאבי ראש, אפילפסיה, מחזור לקוי ובעיות רבות אחרות. נמצא כי הרוזמרין יכול לשמש כמעורר חומר משכך כאבים קל ויכול להפחית את הדלקת.

“Effectiveness of Cymbopogon citratus L. essential oil to inhibit the growth of some filamentous fungi and yeasts”; J Med Food. 2009 Feb;12(1):193-11. Prasad CS, Shukla R, Kumar A, Dubey NK.; “In vitro and in vivo antifungal activity of essential oils of Cymbopogon martini and Chenopodium ambrosioides and their synergism against dermatophytes”; Mycoses. 2009 Feb 26. [Epub ahead of print].

Shadab, Q., Hanif, M. & Chaudhary, F.M.. (1992) Antifungal activity by lemongrass essential oils. Pak. J. Sci. Ind. Res. 35, 246-249.

Wright SC, Maree JE, Sibanyoni M.; ” Treatment of oral thrush in HIV/AIDS patients with lemon juice and lemon grass (Cymbopogon citratus) and gentian violet”;Phytomedicine. 2009 Mar;16(2-3):118-24.

Warnke PH, Becker ST, Podschun R, Sivananthan S, Springer IN, Russo PA, Wiltfang J, Fickenscher H, Sherry E.; “The battle against multi-resistant strains: Renaissance of antimicrobial essential oils as a promising force to fight hospital-acquired infections”;J Craniomaxillofac Surg. 2009 May 25. [Epub ahead of print].

Duan J, Zhao Y. “Antimicrobial efficiency of essential oil and freeze-thaw treatments against Escherichia coli O157:H7 and Salmonella enterica Ser. Enteritidis in strawberry juice”.; J Food Sci. 2009 Apr;74(3).

Suaeyun R, Kinouchi T, Arimochi H, Vinitketkumnuen U, Ohnishi Y.; “Inhibitory effects of lemon grass (Cymbopogon citratus Stapf) on formation of azoxymethane-induced DNA adducts and aberrant crypt foci in the rat colon”. Carcinogenesis. 1997 May;18(5):949-55.

Sharma PR, Mondhe DM, Muthiah S, Pal HC, Shahi AK, Saxena AK, Qazi GN.;” Anticancer activity of an essential oil from Cymbopogon flexuosus”; Chem Biol Interact. 2009 May 15;179(2-3):160-8. 2008 Nov 14

Abraham K, Wöhrlin F, Lindtner O, Heinemeyer G, Lampen A. Toxicology and risk assessment of coumarin: Focus on human data. Mol Nutr Food Res. 2010;54:228–39. [PubMed] [Google Scholar]

Yeh TF, Lin CY, Chang ST. A potential low-coumarin cinnamon substitute: Cinnamomum osmophloeum leaves. J Agric Food Chem. 2014;62:1706–12. [PubMed] [Google Scholar]

Wijesekera RO. Historical overview of the cinnamon industry. CRC Crit Rev Food Sci Nutr. 1978;10:1–30. [PubMed] [Google Scholar]

Jayaprakasha GK, Rao LJ. Chemistry, biogenesis, and biological activities of Cinnamomum zeylanicum. Crit Rev Food Sci Nutr. 2011;51:547–62. [PubMed] [Google Scholar]

Reichard P, Nilsson BY, Rosenqvist U. The effect of long-term intensified insulin treatment on the development of microvascular complications of diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993;329:304–9. [PubMed] [Google Scholar]

Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 1998;352:837–53. [PubMed] [Google Scholar]

Relationship between glycemic control and diabetes-related hospital costs in patients with type 1 or type 2 diabetes mellitus. J Manag Care Pharm. 2010;16:264–75. [PubMed] [Google Scholar]

Skyler JS. Effects of glycemic control on diabetes complications and on the prevention of diabetes. Clin Diabetes. 2004;22:162–6. [Google Scholar]

Factors affecting therapeutic compliance: A review from the patient’s perspective. Ther Clin Risk Manag. 2008;4:269–86. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Patient-identified barriers to asthma treatment adherence: Responses to interviews, focus groups, and questionnaires. Immunol Allergy Clin North Am. 2005;25:107–30. [PubMed] [Google Scholar]

. Modifiable barriers to adherence to inhaled steroids among adults with asthma: It’s not just black and white. J Allergy Clin Immunol. 2003;111:1219–26. [PubMed] [Google Scholar]

Cassia cinnamon for the attenuation of glucose intolerance and insulin resistance resulting from sleep loss. J Med Food. 2009;12:467–72. [PubMed] [Google Scholar]

Improved insulin resistance and lipid metabolism by cinnamon extract through activation of peroxisome proliferator-activated receptors. PPAR Res 2008. 2008 581348. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Attenuating effect of standardized lyophilized Cinnamomum zeylanicum bark extract against streptozotocin-induced experimental dementia of Alzheimer’ type. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2014 Epub ahead of print. [PubMed] [Google Scholar]

. Effect of Cinnamomum zeylanicum extract on scopolamine-induced cognitive impairment and oxidative stress in rats. Nutr Neurosci. 2014 [PubMed] [Google Scholar]

Cinnamon counteracts the negative effects of a high fat/high fructose diet on behavior, brain insulin signaling and Alzheimer-associated changes. PLoS One. 2013;8:e83243. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Antimicrobial effect of cinnamon bark extract on Escherichia coli O157: H7, listeria innocua and fresh-cut apple slices. J Food Saf. 2008;28:534–49. [Google Scholar]

. Antimicrobial activity of cinnamon and clove oils under modified atmosphere conditions. Int J Food Microbiol. 2006;107:180–5. [PubMed] [Google Scholar]

Antimicrobial action of essential oils: The effect of dimethylsulphoxide on the activity of cinnamon oil. Lett Appl Microbiol. 1997;24:269–75. [PubMed] [Google Scholar]

In vitro activity of Cinnamomum zeylanicum against azole resistant and sensitive Candida species and a pilot study of cinnamon for oral candidiasis. Am J Chin Med. 1996;24:103–9. [PubMed] [Google Scholar]

Effect of cinnamon oil on icaA expression and biofilm formation by Staphylococcus epidermidis. Appl Environ Microbiol. 2009;75:6850–5. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

O’Gara JP, Humphreys H. Staphylococcus epidermidis biofilms: Importance and implications. J Med Microbiol. 2001;50:582–7. [PubMed] [Google Scholar]

. Inhibitory effect of cinnamaldehyde, derived from Cinnamomi cortex, on the growth of influenza A/PR/8 virus in vitro and in vivo. Antiviral Res. 2007;74:1–8. [PubMed] [Google Scholar]

Mancini-Filho J, Van-Koiij A, Mancini DA, Cozzolino FF, Torres RP. Antioxidant activity of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum, Breyne) extracts. Boll Chim Farm. 1998;137:443–7. [PubMed] [Google Scholar]

Chericoni S, Prieto JM, Iacopini P, Cioni P, Morelli I. In vitro activity of the essential oil of Cinnamomum zeylanicum and eugenol in peroxynitrite-induced oxidative processes. J Agric Food Chem. 2005;53:4762–5. [PubMed] [Google Scholar]

Volatile constituents from Cinnamomum zeylanicum fruit stalks and their antioxidant activities. J Agric Food Chem. 2003;51:4344–8. [PubMed] [Google Scholar]

. Hepatoprotective effect of cinnamon extracts against carbon tetrachloride induced oxidative stress and liver injury in rats. Biol Res. 2009;42:93–8. [PubMed] [Google Scholar]

Hong JW, Yang GE, Kim YB, Eom SH, Lew JH, Kang H. Anti-inflammatory activity of cinnamon water extract in vivo and in vitro LPS-induced models. BMC Complement Altern Med. 2012;12:237. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

. Anti-inflammation activities of essential oil and its constituents from indigenous cinnamon (Cinnamomum osmophloeum) twigs. Bioresour Technol. 2008;99:3908–13. [PubMed] [Google Scholar]

Protective effects of cinnamic acid and cinnamic aldehyde on isoproterenol-induced acute myocardial ischemia in rats. J Ethnopharmacol. 2013;150:125–30. [PubMed] [Google Scholar]

Cinnamaldehyde inhibits L-type calcium channels in mouse ventricular cardiomyocytes and vascular smooth muscle cells. Pflugers Arch. 2014;466:2089–99. [PubMed] [Google Scholar]

. Lipid lowering effect of Cinnamomum zeylanicum in hyperlipidaemic albino rabbits. Pak J Pharm Sci. 2012;25:141–7. [PubMed] [Google Scholar]

Sambaiah K, Srinivasan K. Effect of cumin, cinnamon, ginger, mustard and tamarind in induced hypercholesterolemic rats. Nahrung. 1991;35:47–51. [PubMed] [Google Scholar]

Effect of cinnamon on gastric emptying, arterial stiffness, postprandial lipemia, glycemia, and appetite responses to high-fat breakfast. Cardiovasc Diabetol. 2011;10:78. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Controlled trial of the effect of cinnamon extract on Helicobacter pylori. Helicobacter. 2000;5:94–7. [PubMed] [Google Scholar]

Garg A, Aggarwal BB. Nuclear transcription factor-kappaB as a target for cancer drug development. Leukemia. 2002;16:1053–68. [PubMed] [Google Scholar]

Kwon HK, Hwang JS, So JS, Lee CG, Sahoo A, Ryu JH, et al. Cinnamon extract induces tumor cell death through inhibition of NFkappaB and AP1. BMC Cancer. 2010;10:392. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Han DC, Lee MY, Shin KD, Jeon SB, Kim JM, Son KH, et al. 2’-benzoyloxycinnamaldehyde induces apoptosis in human carcinoma via reactive oxygen species. J Biol Chem. 2004;279:6911–20. [PubMed] [Google Scholar]

Apoptosis induction of 2’-hydroxycinnamaldehyde as a proteasome inhibitor is associated with ER stress and mitochondrial perturbation in cancer cells. Biochem Pharmacol. 2007;74:557–65. [PubMed] [Google Scholar]

. Cinnamon extract suppresses tumor progression by modulating angiogenesis and the effector function of CD8+ T cells. Cancer Lett. 2009;278:174–82. [PubMed] [Google Scholar]

Lu J, Zhang K, Nam S, Anderson RA, Jove R, Wen W. Novel angiogenesis inhibitory activity in cinnamon extract blocks VEGFR2 kinase and downstream signaling. Carcinogenesis. 2010;31:481–8. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

. Effects of cinnamaldehyde on the cardiovascular and digestive systems. Chem Pharm Bull (Tokyo) 1975;23:941–1. [PubMed] [Google Scholar]

Akilen R, Pimlott Z, Tsiami A, Robinson N. Effect of short-term administration of cinnamon on blood pressure in patients with prediabetes and type 2 diabetes. Nutrition. 2013;29:1192–6. [PubMed] [Google Scholar]

Dietary cinnamon supplementation and changes in systolic blood pressure in subjects with type 2 diabetes. J Med Food. 2011;14:1505–10. [PubMed] [Google Scholar]

Antihypertensive and vasorelaxant effects of Cinnamomum zeylanicum stem bark aqueous extract in rats. J Complement Integr Med. 2011:8. [PubMed] [Google Scholar]

Acute and chronic antihypertensive effects of Cinnamomum zeylanicum stem bark methanol extract in L-NAME-induced hypertensive rats. BMC Complement Altern Med. 2013;13:27. [PMC free article] [PubMed]

Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and various extracts of Salvia tomentosa Miller (Lamiaceae) Food Chem. 2005;90:333–340. doi: 10.1016/j.foodchem.2003.09.013. [CrossRef] [Google Scholar]

The antioxidant activity of the essential oils of Artemisia afraArtemisia abyssinica and Juniperusprocera. Phytother Res. 2001;15:103–108. doi: 10.1002/ptr.691. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Mau JL, Lai EYC, Wang NP, Chen CC, Chang CH, Chyau CC. Composition and antioxidant activity of the essential oil from Curcuma zedoaria. Food Chem. 2003;82:583–591. doi: 10.1016/S0308-8146(03)00014-1. [CrossRef] [Google Scholar]

Antimicrobial and antioxidative activities of the essential oils and menthanol extracts of Salvia cryptantha (MontbretetAucher ex Benth.) and Salvia multicaulis (Vahl) Food Chem. 2004;84:519–525. doi: 10.1016/S0308-8146(03)00267-X. [CrossRef] [Google Scholar]

Antioxidant activity of selected essential oils components in two lipid model systems. Food Chem. 2000;69:167–174. doi: 10.1016/S0308-8146(99)00247-2. [CrossRef] [Google Scholar]

Correlation between lead and iron in children’s blood in Jordan. Toxicol Environ Chem. 2013;95:1244–1255. doi: 10.1080/02772248.2013.840368. [CrossRef] [Google Scholar]

Essential oil composition and antioxidant activity of Salvia stamineaBenth. extracts. J Essen Oil Bearing Plants. 2013;16:582–587. doi: 10.1080/0972060X.2013.854504. [CrossRef] [Google Scholar]

Antimicrobial activity of individual and mixed fractions of dill, cilantro, coriander and eucalyptus essential oils. Inter J Food Microbiol. 2002;74:101–109. doi: 10.1016/S0168-1605(01)00734-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Zhang Y, Adelakun TA, Qu L, et al. New terpenoid glycosides obtained from Rosmarinus officinalis L. aerial parts. Fitoterapia. 2014;99:78–85. [PubMed] [Google Scholar]

Calvo MI, Akerreta S, Cavero RY. Pharmaceutical ethnobotany in the Riverside of Navarra (Iberian Peninsula) J. Ethnopharmacol. 2011;135(1):22–33. [PubMed] [Google Scholar]

Bakirel T, Bakirel U, Keleş OU, Ulgen SG, Yardibi H. In vivo assessment of antidiabetic and antioxidant activities of rosemary (Rosmarinus officinalis) in alloxan-diabetic rabbits. J. Ethnopharmacol. 2008;116(1):64–73. [PubMed] [Google Scholar]

Cheung S, Tai J. Anti-proliferative and antioxidant properties of rosemary Rosmarinus officinalis . Oncol. Rep. 2007;17(6):1525–1531. [PubMed] [Google Scholar]

Tai J, Cheung S, Wu M, Hasman D. Antiproliferation effect of rosemary (Rosmarinus officinalis) on human ovarian cancer cells in vitro . Phytomedicine. 2012;19(5):436–443. [PubMed] [Google Scholar]

Yesil-Celiktas O, Sevimli C, Bedir E, Vardar-Sukan F. Inhibitory effects of rosemary extracts, carnosic acid and rosmarinic acid on the growth of various human cancer cell lines. Plant foods Hum. Nutr. 2010;65(2):158–163. [PubMed] [Google Scholar]

Pérez-Fons L, Garzón MT, Micol V.

Lee K-G, Shibamoto T. Determination of antioxidant potential of volatile extracts isolated from various herbs and spices. J. Agric. Food Chem. 2002;50(17):4947–4952. [PubMed] [Google Scholar]

Botsoglou N, Taitzoglou I, Zervos I, Botsoglou E, Tsantarliotou M, Chatzopoulou PS. Potential of long-term dietary administration of rosemary in improving the antioxidant status of rat tissues following carbon tetrachloride intoxication. Food Chem. Toxicol. 2010;48(3):944–950. [PubMed] [Google Scholar]

Benincá JP, Dalmarco JB, Pizzolatti MG, Fröde TS

Kačániová M, Vukovič N, Horská E, et al. Antibacterial activity against Clostridium genus and antiradical activity of the essential oils from different origin. J. Environ. Sci. Health. B. 2014;49(7):505–512. [PubMed] [Google Scholar]

Wang W, Li N, Luo M, Zu Y, Efferth T. Antibacterial activity and anticancer activity of Rosmarinus officinalis L. essential oil compared to that of its main components. Molecules. 2012;17(3):2704–2713. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Qabaha K. Antimicrobial and free radical scavenging activities of five palestinian medicinal plants. African J. Tradit. Complement. Altern. Med. 2013;10(4):101–108. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Petrolini FVB, Lucarini R, de Souza MGM, Pires RH, Cunha WR, Martins CHG. Evaluation of the antibacterial potential of Petroselinum crispum and Rosmarinus officinalis against bacteria that cause urinary tract infections. Brazilian J. Microbiol. 2013;44(3):829–834. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] – רוזמרין כבעל יכול לטפל בדלקות בשלפוחית השתן

. Analysis of the anti-inflammatory properties of Rosmarinus officinalis L. in mice. Food Chem. 2011;124(2):468–475. [Google Scholar] – יכולות אנטי דלקתיות של תמצית רוזמרין

. Systemic administration of Rosmarinus officinalis attenuates the inflammatory response induced by carrageenan in the mouse model of pleurisyPlanta Med. 2013;79(17):1605–1614. [PubMed] [Google Scholar] –  התמצית ההידר-אלכוהולית של רוזמרין עיצבה את הזיכרונות לטווח הקצר והארוך של עכברים, במשימת הכרה חברתית ומשימת הימנעות מעכבת, בהתאמה. הוכח כי אפקט מודולטור משפר את תהליכי הלמידה והזיכרון

Luqman S, Dwivedi GR, Darokar MP, Kalra A, Khanuja SPS. Potential of rosemary oil to be used in drug-resistant infections. Altern. Ther. Health Med. 2007;13(5):54–5 [PubMed] [Google Scholar]

Jiang Y, Wu N, Fu Y-J, et al. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of rosemary. Environ. Toxicol. Pharmacol. 2011;32(1):63–68. [PubMed] [Google Scholar]

Swamy MK, Akhtar MS, Sinniah UR. Antimicrobial Properties of Plant Essential Oils against Human Pathogens and Their Mode of Action: An Updated Review. Evid Based Complement Alternat Med. 2016:1–21. 2016 (ID 3012462) [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Antiviral activity of carnosic acid against respiratory syncytial virus. Virol. J. 2013;10(1):303. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Analgesic, anti-inflammatory and antioxidant properties of Buddleja globosa, Buddlejaceae. J. Ethnopharmacol. 2008;116(2):263– [PubMed] [Google Scholar]

Supercritical fluid extracts of rosemary leaves exhibit potent anti-inflammation and anti-tumor effects. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2007;71(9):2223–2232. [PubMed] [Google Scholar]

effects of acute administration of the hydroalcoholic extract of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) (Lamiaceae) in animal models of memory. Brazilian J. Pharm. Sci. 2012;48(3):389–397. [Google Scholar]

Antinociceptive effectiveness of triterpenes from rosemary in visceral nociception. J. Ethnopharmacol. 2012;142(1):28–34. [PubMed] [Google Scholar]

Antioxidants and antiinflammatory dietary supplements for osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Altern. Ther. Health Med. 2010;16(2):32–40. [PubMed] [Google Scholar]

Anti-inflammatory effects of supercritical carbon dioxide extract and its isolated carnosic acid from Rosmarinus officinalis leaves. J. Agric. Food Chem. 2011;59(8):3674–3685. [PubMed] [Google Scholar]

Effect of Rosemarinus officinalis L. on MMP-9, MCP-1 levels, and cell migration in RAW 264.7 and smooth muscle cells. J. Med. Food. 2012;15(10):879–886. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Carnosic acid prevents the migration of human aortic smooth muscle cells by inhibiting the activation and expression of matrix metalloproteinase-9. Br. J. Nutr. 2008;100(4):731–738. [PubMed] [Google Scholar]

In vivo analgesic and anti-inflammatory activities of Rosmarinus officinalis aqueous extracts, rosmarinic acid and its acetyl ester derivative. Pharm. Biol. 2013;51(9):1087–1090. [PubMed] [Google Scholar]

. A Pilot trial evaluating meta050, a proprietary combination of reduced iso-alpha acids, rosemary extract and oleanolic acid in patients with arthritis and fibromyalgia. Phyther. Res. 2005;19(10):864–869. [PubMed] [Google Scholar]

. Clinical safety and efficacy of NG440: a novel combination of rho iso-alpha acids from hops, rosemary, and oleanolic acid for inflammatory conditions. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2007;85(9):872–883. [PubMed] [Google Scholar]

Improvement in the function of isolated rat pancreatic islets through reduction of oxidative stress using traditional Iranian medicine. Cell J. 2014;16(2):147–163. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) extract regulates glucose and lipid metabolism by activating AMPK and PPAR pathways in HepG2 cells. J. Agric. Food Chem. 2013;61(11):2803–2810. [PubMed] [Google Scholar]

Rosmarinus officinalis L. leaf extract improves memory impairment and affects acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase activities in rat brain. Fitoterapia. 2013;91:261–271. [PubMed] [Google Scholar]

Rosmarinus officinalis polyphenols produce anti-depressant like effect through monoaminergic and cholinergic functions modulation. Behav. Brain Res. 2013;238:86–94. [PubMed] [Google Scholar]

Antidepressant-like effects of fractions, essential oil, carnosol and betulinic acid isolated from Rosmarinus officinalis L. Food Chem. 2013;136(2):999–1005. [PubMed] [Google Scholar]

Down regulation effect of Rosmarinus officinalis polyphenols on cellular stress proteins in rat pheochromocytoma PC12 cells. Cytotechnology. 2012;64(3):231–240. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

. Short-term study on the effects of rosemary on cognitive function in an elderly population. J. Med. Food. 2012;15(1):10–17. [PubMed] [Google Scholar]

Principles and Practice of Phytotherapy: Modern Herbal Medicine. Elsevier Health Sciences; Edinburgh, UK: 2013. [Google Scholar]

Degradation study of carnosic acid, carnosol, rosmarinic acid, and rosemary extract (Rosmarinus officinalis L.) assessed using HPLC.[J Agric Food Chem. 2012]

A Comprehensive Characterisation of Rosemary tea Obtained from Rosmarinus officinalis L. Collected in a sub-Humid Area of Tunisia.[Phytochem Anal. 2018]

Relevance of carnosic acid, carnosol, and rosmarinic acid concentrations in the in vitro antioxidant and antimicrobial activities of Rosmarinus officinalis (L.) methanolic extracts.[J Agric Food Chem. 2012]

Pharmacological and biotechnological advances with Rosmarinus officinalis L.[Expert Opin Ther Pat. 2018]

Hypolipidemic effects of Rosmarinus officinalis L.[J Cell Physiol. 2019]

Role of phytochemicals as nutraceuticals for cognitive functions affected in ageing[British Journal of Pharmacolog…]

Rosemary Extract Inhibits Proliferation, Survival, Akt, and mTOR Signaling in Triple-Negative Breast Cancer Cells[International Journal of Molec…]

Phytochemistry of Three Ecuadorian Lamiaceae: Lepechinia heteromorpha (Briq.) Epling, Lepechinia radula (Benth.) Epling and Lepechinia paniculata (Kunth) Epling[Plants. 2018]

Carnosic acid potentiates the anticancer effect of temozolomide by inducing apoptosis and autophagy in glioma[Journal of Neuro-Oncology. 2018]

Welcome to volume 5 of Future Science OA[Future Science OA. 2018]

Rosmarinus officinalis L.: an update review of its phytochemistry and biologica…

Rosmarinus officinalis L.: an update review of its phytochemistry and biological activity

Future Science OA. 2018 Apr; 4(4)

PMC

Citrus lemon essential oil: chemical composition, antioxidant and antimicrobial …– עשב לימון אנטי בקטריאלי ונוגד חימצון.

Chemical composition, anti-biofilm activity and potential cytotoxic effect on cancer cells of Rosmarinus officinalis L. essential oil from Tunisia.[Lipids Health Dis. 2017]

Vitalism and synthesis of urea. From Friedrich Wöhler to Hans A. Krebs.[Am J Nephrol. 1999]

Natural products: a continuing source of novel drug leads.[Biochim Biophys Acta. 2013]

Drug discovery from medicinal plants.[Life Sci. 2005]

Use of traditional medicine in middle-income countries: a WHO-SAGE study.[Health Policy Plan. 2016]

Plants and human health in the twenty-first century.[Trends Biotechnol. 2002]

The value of plants used in traditional medicine for drug discovery.[Environ Health Perspect. 2001]

Drug discovery from plant sources: An integrated approach.[Ayu. 2012]

Plants and human health in the twenty-first century.[Trends Biotechnol. 2002]

Plants and human health in the twenty-first century.[Trends Biotechnol. 2002]

Herbal medicines today and the roots of modern pharmacology.[Ann Intern Med. 2001]

 The value of plants used in traditional medicine for drug discovery.[Environ Health Perspect. 2001]

Pharmacology of rosemary (Rosmarinus officinalis Linn.) and its therapeutic potentials.[Indian J Exp Biol. 1999]

An in-depth review on the medicinal flora Rosmarinus officinalis (Lamiaceae).[Acta Sci Pol Technol Aliment. 2013]

An in-depth review on the medicinal flora Rosmarinus officinalis (Lamiaceae).[Acta Sci Pol Technol Aliment. 2013]

An in-depth review on the medicinal flora Rosmarinus officinalis (Lamiaceae).[Acta Sci Pol Technol Aliment. 2013]

Antimicrobial and antioxidant properties of rosemary and sage (Rosmarinus officinalis L. and Salvia officinalis L., Lamiaceae) essential oils.[J Agric Food Chem. 2007]

 Pharmacology of rosemary (Rosmarinus officinalis Linn.) and its therapeutic potentials.[Indian J Exp Biol. 1999]

 An in-depth review on the medicinal flora Rosmarinus officinalis (Lamiaceae).[Acta Sci Pol Technol Aliment. 2013]

 An evidence-based systematic review of rosemary (Rosmarinus officinalis) by the Natural Standard Research Collaboration.[J Diet Suppl. 2010] – סקירה שיטתית מבוססת-ראיות על רוזמרין (Rosmarinus officinalis), כולל ניתוח כתוב וסטטיסטי של ספרות מדעית, חוות דעת של מומחים, תקדים פולקלוריים, היסטוריה, פרמקולוגיה, קינטיקה / דינמיקה, אינטראקציות, השפעות שליליות טוקסולוגיה ומינון

Experimental evaluation of anti-inflammatory, antinociceptive and antipyretic activities of clove oil in mice [Libyan J Med. 2015; 10 Libyan J Med. 2015; 10:. Published online 2015 Sep 1.]- הממצאים הנוכחיים מדגימים את התכונות הפרמקולוגיות הפוטנציאליות של שמן ציפורן ומספקות תמיכה נוספת לשימושו המדווח ברפואה העממית כאנטי דלקתי אנטי-סוציאטיבי ואנטי-פירואיטי של שמן ציפורן בעכברים.

Protective effect of supercritical fluid rosemary extract, Rosmarinus officinalis, on antioxidants of major organs of aged rats.[Exp Gerontol. 2009]

 [Pharmaceutical ethnobotany in the Riverside of Navarra (Iberian Peninsula).[J Ethnopharmacol. 2011]

Inhibition of gastric lipase as a mechanism for body weight and plasma lipids reduction in Zucker rats fed a rosemary extract rich in carnosic acid.[PLoS One. 2012]

Induction of G2/M phase cell cycle arrest by carnosol and carnosic acid is associated with alteration of cyclin A and cyclin B1 levels.[Cancer Lett. 2006]

Modulatory influence of Rosemarinus officinalis on DMBA-induced mouse skin tumorigenesis.[Asian Pac J Cancer Prev. 2006]

Expression of microRNA-15b and the glycosyltransferase GCNT3 correlates with antitumor efficacy of Rosemary diterpenes in colon and pancreatic cancer.[PLoS One. 2014]

Carnosic acid induces apoptosis associated with mitochondrial dysfunction and Akt inactivation in HepG2 cells.[Int J Food Sci Nutr. 2015]

Carnosic acid modulates Akt/IKK/NF-κB signaling by PP2A and induces intrinsic and extrinsic pathway mediated apoptosis in human prostate carcinoma PC-3 cells.[Apoptosis. 2012]

Carnosol-induced apoptosis and downregulation of Bcl-2 in B-lineage leukemia cells.[Cancer Lett. 2001]

Flavonoids and phenolic compounds from Rosmarinus officinalis.[J Agric Food Chem. 2010]

Antitumor effect of 5-fluorouracil is enhanced by rosemary extract in both drug sensitive and resistant colon cancer cells.[Pharmacol Res. 2013]

Gastroprotective effect and cytotoxicity of carnosic acid derivatives.[Planta Med. 2011]

Inhibition by rosemary and carnosol of 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced rat mammary tumorigenesis and in vivo DMBA-DNA adduct formation.[Cancer Lett. 1996]

Determination of antioxidant potential of volatile extracts isolated from various herbs and spices.[J Agric Food Chem. 2002]

Potential of long-term dietary administration of rosemary in improving the antioxidant status of rat tissues following carbon tetrachloride intoxication.[Food Chem Toxicol. 2010]

Determination of antioxidant potential of volatile extracts isolated from various herbs and spices.[J Agric Food Chem. 2002]

Functional properties of spice extracts obtained via supercritical fluid extraction.[J Agric Food Chem. 2003]

Carnosol, an antioxidant in rosemary, suppresses inducible nitric oxide synthase through down-regulating nuclear factor-kappaB in mouse macrophages.[Carcinogenesis. 2002]

In vivo assessment of antidiabetic and antioxidant activities of rosemary (Rosmarinus officinalis) in alloxan-diabetic rabbits.[J Ethnopharmacol. 2008]

Antioxidant properties of phenolic diterpenes from Rosmarinus officinalis.[Acta Pharmacol Sin. 2001]

Protective effect of supercritical fluid rosemary extract, Rosmarinus officinalis, on antioxidants of major organs of aged rats.[Exp Gerontol. 2009]

Potential of long-term dietary administration of rosemary in improving the antioxidant status of rat tissues following carbon tetrachloride intoxication.[Food Chem Toxicol. 2010]

Antioxidant activity of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) essential oil and its hepatoprotective potential.[BMC Complement Altern Med. 2014]

Antibacterial activity against Clostridium genus and antiradical activity of the essential oils from different origin.[J Environ Sci Health B. 2014]

Antibacterial activity and anticancer activity of Rosmarinus officinalis L. essential oil compared to that of its main components.[Molecules. 2012]

Antimicrobial and free radical scavenging activities of five Palestinian medicinal plants.[Afr J Tradit Complement Altern Med. 2013]

Evaluation of the antibacterial potential of Petroselinum crispum and Rosmarinus officinalis against bacteria that cause urinary tract infections.[Braz J Microbiol. 2013]

 Potential of rosemary oil to be used in drug-resistant infections.[Altern Ther Health Med. 2007]

Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Rosemary.[Environ Toxicol Pharmacol. 2011]

 Potential of rosemary oil to be used in drug-resistant infections.[Altern Ther Health Med. 2007]

 Antimicrobial Properties of Plant Essential Oils against Human Pathogens and Their Mode of Action: An Updated Review.[Evid Based Complement Alternat Med. 2016]

Antiviral activity of carnosic acid against respiratory syncytial virus.[Virol J. 2013]

Systemic administration of Rosmarinus officinalis attenuates the inflammatory response induced by carrageenan in the mouse model of pleurisy.[Planta Med. 2013]

Analgesic, anti-inflammatory and antioxidant properties of Buddleja globosa, Buddlejaceae.[J Ethnopharmacol. 2008]

Antinociceptive effectiveness of triterpenes from rosemary in visceral nociception.[J Ethnopharmacol. 2012]

Inhibition of skin tumorigenesis by rosemary and its constituents carnosol and ursolic acid.[Cancer Res. 1994]

Carnosol, an antioxidant in rosemary, suppresses inducible nitric oxide synthase through down-regulating nuclear factor-kappaB in mouse macrophages.[Carcinogenesis. 2002]

 Antioxidants and antiinflammatory dietary supplements for osteoarthritis and rheumatoid arthritis.[Altern Ther Health Med. 2010]

Anti-inflammatory effects of supercritical carbon dioxide extract and its isolated carnosic acid from Rosmarinus officinalis leaves.[J Agric Food Chem. 2011]

Anti-inflammatory and antinociceptive effects of Rosmarinus officinalis L. essential oil in experimental animal models.[J Med Food. 2008]

In vivo analgesic and anti-inflammatory activities of Rosmarinus officinalis aqueous extracts, rosmarinic acid and its acetyl ester derivative.[Pharm Biol. 2013]

A pilot trial evaluating Meta050, a proprietary combination of reduced iso-alpha acids, rosemary extract and oleanolic acid in patients with arthritis and fibromyalgia.[Phytother Res. 2005]

Clinical safety and efficacy of NG440: a novel combination of rho iso-alpha acids from hops, rosemary, and oleanolic acid for inflammatory conditions.[Can J Physiol Pharmacol. 2007]

Antioxidants and antiinflammatory dietary supplements for osteoarthritis and rheumatoid arthritis.[Altern Ther Health Med. 2010]

Improvement in The Function of Isolated Rat Pancreatic Islets through Reduction of Oxidative Stress Using Traditional Iranian Medicine.[Cell J. 2014]

Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) extract regulates glucose and lipid metabolism by activating AMPK and PPAR pathways in HepG2 cells.[J Agric Food Chem. 2013]

Inhibition of gastric lipase as a mechanism for body weight and plasma lipids reduction in Zucker rats fed a rosemary extract rich in carnosic acid.[PLoS One. 2012]

Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) extract regulates glucose and lipid metabolism by activating AMPK and PPAR pathways in HepG2 cells.[J Agric Food Chem. 2013]

Rosmarinus officinalis L. leaf extract improves memory impairment and affects acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase activities in rat brain.[Fitoterapia. 2013]

Rosmarinus officinalis polyphenols produce anti-depressant like effect through monoaminergic and cholinergic functions modulation.[Behav Brain Res. 2013]

[Short-term study on the effects of rosemary on cognitive function in an elderly population.[J Med Food. 2012]

National Center for Biotechnology InformationU.S. National Library of Medicine8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA

Taher YA. Antinociceptive activity of Mentha piperita leaf aqueous extract in mice. Libyan J Med. 2012;7 16205, doi: http://dx.doi.org/10.3402/ljm.v7i0.16205. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Antifungal activity of essential oils against fungi isolated from air [Int J Occup Environ

An in vitro Comparative Evaluation of Efficacy of Disinfecting Ability of Garlic Oil, Neem Oil, Clove Oil, and Tulsi Oil with autoclaving on Endodontic K Files tested against Enterococcus faecalis [ 2017 Jul-Sep; 10(3): 283–288. Published online 2017 Feb 27].

Antifungal Activity of Essential Oil of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. against Selected Fusarium spp.[ Int J Microbiol. 2017; 2017: 8761610.Published online 2017 Jan 3]

Essential Oil of Eucalyptus Gunnii Hook. As a Novel Source of Antioxidant, Antimutagenic and Antibacterial Agents [Molecules. 2014 Nov; 19(11): 19007–19020. Published online 2014 Nov 18]


 [אש1]